Ungdomssektionen - US

HFK har en bred ungdomssektion med folk som både är på vår anläggning nästan dagligen men också ungdomar som har hästar på andra stall men som ändå är lika mycket medlemmar som andra. Mångsidigheten präglar även vår styrelse, där alla har olika anknytningar till klubben. Detta för att alla delar ska vara representerade.

Ungdomsstyrelsen väljs in varje år vid ungdomssektionens årsmöte och röstas då in av de barn och ungdomar som är närvarande. Årsmötet brukar ligga i februari. Alla personer som sitter i styrelsen väljs in på ett år eller ett halvår.

Styrelsen träffas ungefär var fjärde vecka på möten där det planeras olika aktiviteter som främst rör sammanhållningen på klubben och hästkunskap. Om du vill att US ska ta upp någonting på något utav sina möten, till exempel om du har en idé för en aktivitet så kom till US med din förfrågan.

Ungdomarnas egna styrelse är också en direktlänk till ”den stora” styrelsen, där de har en representant som sitter med på varje styrelsemöte.

Sist men inte minst - glöm inte att följa HFKs ungdomar på instagram! @hfksungdomssektion