Ungdomssektionen - US

HFK har en väldigt bred ungdomssektion med folk som både är på vår anläggning nästan dagligen, antingen genom ridskolan eller privatstallet, men också ungdomar som har hästar på andra stall men som ändå är lika mycket medlemmar som andra. Mångsidigheten präglar även vår ungdomsstyrelse, där alla har olika anknytningar till klubben. Detta för att alla delar ska vara representerade.

Ungdomsstyrelsen väljs in varje år vid ungdomssektionens årsmöte och röstas då in av de barn och ungdomar som är närvarande. Årsmötet brukar ligga i februari. Alla personer som sitter i styrelsen väljs in på ett år eller ett halvår.

Styrelsen träffas ungefär var tredje vecka på möten där det planeras olika aktiviteter som främst rör sammanhållningen på klubben och hästkunskap. Om du vill att US ska ta upp någonting på något utav sina möten, exempelvis om du har sett ett problem i stallet, om du tycker att någonting är orättvist eller helt enkelt har en idé för en aktivitet så kom till US! Ingenting är för stort eller för litet.

Ungdomarnas egna styrelse är också en direkt länk till ”den stora” styrelsen, där barn och ungdomar har 2 stycken egna representanter som sitter med på varje möte.

Du kan läsa mer om ungdomsstyrelsen och vad vi gör på ridsportens hemsida: 

Sist men inte minst - glöm inte att följa HFKs ungdomar på instagram! @hfksungdomssektion