Tävlingsryttare för HFK

Tack för du väljer att tävla för Halmstads Fältrittklubb, det är du som gör att klubben syns och du är en viktig förebild för oss som vi gärna vill stötta!

HFK Elit allsvenskan häst 2021

Som ryttare vill vi att du:

• Följer HFK´s policys samt SvRF´s code of conduct.
• Att du på ett postivit och engagerat sätt bidrar till klubbens föreningsanda.
• Att du visar respekt för dina klubbkamrater, oberonde ålder och nivå. För oss är alla lika värda. Vi agerar med professionell känsla för samspelet mellan människa och häst som vi möter inom ridsportens alla områden.
• Att du följer klädkod för lagtävlan som bestäms av grenledare/lagledare tillsammans med sportchef/styrelse.

Grenledaren Niclas Haking sammankallar tävlingsryttarna och går igenom plan för 2021 och hur uttagningen går till. Anmäler lag till styrelsen.
HFK hjälper laget ekonomiskt med följande:

• Milersättning från sin hemort 18.50 kr/milen
• Betald förklass
• Betald lagklass
• Betald veterinäravgift
• Betald uppstallning vid semifinal och final

Samtliga prispengar samlas i en pott och delas lika på alla ryttare som deltagit i elitomgångarna. Och betalas ut därefter.
Lagledaren får 10% av prispengarna.

Som motprestation genomförde elitlaget 2020 en clinic med Lisen Bratt Fredricson på HFK den 7 oktober 2019.

Lagledaren Niclas Haking ansvarar för uppföljningen av reseersättning, ersättningen gällande för och lagklass samt veterinäravgift för varje omgång lämnas in här via hemsidan.

Lagledaren får ta ut milersättning för resor i samband med varje omgång.

HFK Elit allsvenskan ponny 2021

Som ryttare vill vi att du:

• Följer HFK´s policys samt SvRF´s code of conduct.
• Att du på ett postivit och engagerat sätt bidrar till klubbens föreningsanda.
• Att du visar respekt för dina klubbkamrater, oberonde ålder och nivå. För oss är alla lika värda. Vi agerar med professionell känsla för samspelet mellan människa och häst som vi möter inom ridsportens alla områden.
• Att du följer klädkod för lagtävlan som bestäms av grenledare/lagledare tillsammans med sportchef/styrelse.

Grenledaren sammankallar tävlingsryttarna och går igenom plan för 2021 och hur uttagningen går till. Anmäler lag till styrelsen.

HFK hjälper ekonomiskt laget med följande:

• Milersättning från sin hemort 18.50 kr/milen
• Betald förklass
• Betald lagklass
• Betald veterinäravgift
• Betald uppstallning vid semifinal och final

För att ta del av ovan stående ersättning från HFK ska vare enskild ryttare i laget göra åtta timmars motprestation till klubben.

Lagledaren ansvarar för uppföljningen av reseersättning, ersättningen gällande för och lagklass samt veterinäravgift för varje omgång lämnas in till klubbens administratör.

Lagledaren får 16 funktionärspoäng.

Redovisning av ersättning

Redovisning av ersättning ska ske här via hemsidan senast 14 dagar efter genomförd tävling. Kvitto i original förvaras hemma och behöver INTE lämnas in till klubben, men ska kunna redovisas om HFK så önskar.