Elev på ridskolan

Undervisningsformer

Ridskolans undervisning sker både genom praktisk- och teoretisk ridundervisning enligt Svenska Ridsportförbundets riktlinjer.

Ridning och teori

Man anmäler sig terminsvis. En lektion är 50 minuter inklusive upp och avsittning. Ridningen kan bli litet kortare för nybörjare de första terminerna då det tar längre tid för eleverna att göra i ordning hästarna i stallet.


Vi tycker det är viktigt att man redan från början försöker skaffa sig en bra kontakt med hästarna och lär sig att hantera och sköta dem även i stallet. Detta gör att man blir säkrare när man rider. Ridläraren fördelar hästar i gruppen enligt hästlista.
Vid minst två tillfällen per termin ersätts ordinarie ridlektion med teoretisk undervisning.
Ridskolan erbjuder skolhästar till varje ridpass. För elever med egen häst finns möjligheten att ta med den i undervisningen till reducerat pris förutsatt att hästen har en tillräcklig utbildningsnivå och fungerar i gruppen.


Ridundervisningen sker i ridhus, utomhus i paddock och även under uteritt.

Ridelev

Att vara elev på ridskolan kräver ett medlemskap i Halmstads Fältrittklubb i medlemskapen ingår en försäkring.
Kom i god tid innan din ridlektion minst 20 minuter. Du kan kika under dagen i elevportalen på Academy vilken häst du skall rida, men kolla alltid upp på tavlan i stallet om någon ändring har skett angående hästfördelningen.


Om hästen inte deltar på föregående lektion sköter eleven rengöring och ryktning samt sadlar och tränsar hästen. Även efter lektionen sköter eleven om ”sin” häst. Om hästen inte går lektionen efter så ansvarar eleven för att noga borsta av hästen, ta av benskydd samt lämna hästens utrustning på avsedd plats. Var noga med att hänga upp sadel och träns på rätt sätt. Viktigt att eleven är noga med att ta ut grimma och grimskaft från boxen efteråt. Vintertid skall även täcke läggas på hästen om det hänger på boxdörren.


Återbud lämnas senast kl 13.00 samma dag i elevportalen Academy så ridläraren kan planera hur hästarna skall arbeta under kvällen. Var noga med dina avbokningar i tid, det blir så mycket bättre för våra älskade hästar då. Vi har inga igenridningar men du har rätt att sätta in likvärdig ryttare på din lektion när du inte själv kan komma.


Vill man inte ha kvar sin plats till nästa termin säger man själv upp den 15 juni till höstterminen och 1 december till vårterminen annars är man med automatik kvar i sin grupp på sin ordinarie ridtid. Maila till ridskola@halmstadsfaltrittklubb.se Vid avhopp under terminens gång gäller betalning för hela terminen. Ni måste ha en bekräftelse från ridskolan för att uppsägningen ska vara giltig.

Varje elev ansvarar för att ha rätt utrustning på sig själv och hästen, hjälm och säkerhetsväst finns att låna av klubben. Vi rekommenderar säkerhetsväst vid all ridning. Ridning utan hjälm är absolut förbjudet. Vid all ridundervisning gäller att skor med klack måste användas. Detta för att undvika att foten åker igenom stigbygeln. Sporrar och spö används endast vid ridning och i samråd med instruktör och bör tas av vid hantering av häst från marken. Handskar bör användas vid ridning. Långa halsdukar, tjocka jackor samt tröjor med huva bör undvikas och sommartid bör långärmad skjorta/tröja användas. Smycken och piercing bör inte användas vid ridning då dessa kan utgöra en olycksrisk. Långt hår skall vara uppsatt vid ridning och hästhantering.


Sammanfattning
Det är vår ambition att inspirera våra elever att utvecklas både i sin personliga färdighet i ridning, i allmän hästkunskap och hantering av häst samt att erbjuda en undervisning med kvalité oavsett elevens ambitionsnivå och tidigare erfarenheter.
Varmt välkommen till oss!