Priser och villkor för ridskolan

Här nedan följer en summering av våra villkor: För att få rida hos oss måste du vara medlem i HFK ( Halmstads Fältrittklubb). Medlemsavgiften betalas in en gång om året och ligger på 450kr för senior. Då blir man som medlem försäkrad samt får Svenska Ridsportsförbundets tidning Häst & Ryttare. En ridlektion är 50 min lång, uppsutten tid varierar efter gruppens nivå. De 4 första lektionerna är prova-på och inom den tiden kan man välja att inte fortsätta ( man betalar dock för dessa 4 lektioner oavsett) Fortsätter man efter dessa 4 har man tecknat ett abonnemang för hela terminen. Det är obligatoriskt med ridhjälm, säkerhetsväst och skor med klack (chaps är bra att ha om man inte rider i ridstövlar). Hjälm och väst finns att låna i stallet (OBS! Begränsat antal storlekar)

Priser 2023

 

Lektioner Avgift/lektion
Junior  230 kr
Senior 265 kr

 

Pararidning 175 kr 

Höstterminen börjar lördag 5 Augusti och slutar fredag 22 December.

Välkomna!

/Personal och styrelse på HFK

Villkor

Medlemskap
För att få rida hos oss måste du vara medlem i HFK (Halmstads Fältrittklubb). Läs om medlemsavgift, betalning, försäkring mm HÄR.

Föreningen är en ideell idrottsförening som drivs utan vinstsyfte, ridskolan är en stor del av föreningens aktivitet. Ridskolan finansieras med ridavgifter, kommunala och statliga bidrag, sponsorers bidrag och medlemmarnas ideella arbete.

Grupper och lektionstid
Deltagarna i föreningens ridskolegrupper delas in i grupper efter ålder och ridkunskap. 

Ridabonnemang/uppsägning av ridabonnemang
När du fått plats i ett ridpass står du normalt kvar på det från termin till termin om du inte själv säger upp platsen. I och med att första betalningen har skett till ridskolan har ett ridabonnemang tecknats.

Ridabonnemanget kan sägas upp inför höstterminen senast den 15 juni och inför vårterminen senast den 1 december. Har man inte sagt upp sin plats inför terminstart innan dessa datum binder man sig till att betala sin ridavgift. Man kan hjälpa till att hitta en ersättare för sin plats om man inte vill vara kvar terminen ut.

Uppsägning sker via Academy, alt. skriftligt via mail eller post, men notera att det ska bekräftas för att vara giltigt.

Om du vill sluta under pågående termin kan du inte kräva pengarna tillbaka.

Du har rätt att sälja de ridtillfällen som är kvar till en annan elev under förutsättning att den klarar av att rida ditt pass. Prata med din ridistruktör.

 

Ridskolan reserverar sig för eventuellt byte av ridinstruktör samt att ridtiden kan bli något förändrad.

Sjukdomsfall/Sjukskriven
Om du är sjuk under en längre tid får du mot uppvisande av läkarintyg lektionerna tillgodo till nästa termin.