Priser och villkor för ridskolan

All ridning förutom "prova på" och privatlektioner faktureras och summan är beroende på antalet veckor/gånger per termin. Vid ridning vid enstaka tillfällen tillkommer en avgift på 50 kr/tillfälle.

Priser 2022

 

Lektioner Avgift/lektion
Junior  225 kr
Senior 260 kr

 

Höstterminen 2022 börjar på fredag 12 Augusti. Så fredags och lördagsgrupperna börjar en vecka innan de andra grupperna. Detta är för att alla ska få lika många ridtillfällen under höstterminen.

Välkomna!

/Personalen på HFK

Villkor

Medlemskap
För att få rida hos oss måste du vara medlem i HFK (Halmstads Fältrittklubb). Läs om medlemsavgift, betalning, försäkring mm HÄR.

Föreningen är en ideell idrottsförening som drivs utan vinstsyfte, ridskolan är en stor del av föreningens aktivitet. Ridskolan finansieras med ridavgifter, kommunala och statliga bidrag, sponsorers bidrag och medlemmarnas ideella arbete.

Grupper och lektionstid
Deltagarna i föreningens ridskolegrupper delas in i grupper efter ålder och ridkunskap. 

Ridabonnemang/uppsägning av ridabonnemang
När du fått plats i ett ridpass står du normalt kvar på det från termin till termin om du inte själv säger upp platsen. I och med att första betalningen har skett till ridskolan har ett ridabonnemang tecknats.

Ridabonnemanget kan sägas upp inför höstterminen senast den 15 juni och inför vårterminen senast den 1 december. Om lektionsplaneringen/schemat meddelas senare än nämnda datum gäller att du har en vecka på dig att säga upp din plats, räknat från det datum då informationen skickats ut från ridskolan.

Uppsägning sker via Academy, alt. skriftligt via mail eller post, men notera att det ska bekräftas för att vara giltigt.

Om du vill sluta under pågående termin kan du inte kräva pengarna tillbaka.

Du har rätt att sälja de ridtillfällen som är kvar till en annan elev under förutsättning att den klarar av att rida ditt pass. Prata med din ridistruktör.

Om abonnemanget sägs upp efter denna tid men innan terminsstart blir man skyldig att betala för 4 lektioner

Ridskolan reserverar sig för eventuellt byte av ridinstruktör samt att ridtiden kan bli något förändrad.

Sjukdomsfall/Sjukskriven
Om du är sjuk under en längre tid får du mot uppvisande av läkarintyg lektionerna tillgodo till nästa termin.