Priser och villkor för ridskolan

All ridning förutom "prova på" och privatlektioner faktureras och summan är beroende på antalet veckor/ ggr per termin. Ridning vid enstaka tillfällen tilkommer en avgift på 50 kr per gång.

Priser 2020

  

Lektioner Tid Avgifter hösten 2020
Junior    
Junior 1-5 60 min 195 kr
Hopp special junior 60 min 260 kr
Dressyr special junior 50 min 260 kr
Senior    
Senior 1-5 60 min 220 kr
Hopp special senior 60 min 280 kr
Dressyr special senior 50 min 280 kr
Prova på lektion   110 kr

 

Välkomna!

Personalen på HFK

Villkor

Medlemskap
För att få rida hos oss måste Du vara medlem i HFK (Halmstads Fältrittklubb), då ingår en försäkring samt tidningen “Häst och ryttare”.

Föreningen är en ideell idrottsförening som drivs utan vinstsyfte, ridskolan är en stor del av föreningens aktivitet. Ridskolan finansieras med ridavgifter, kommunala och statliga bidrag, sponsorers bidrag och medlemmarnas ideella arbete.

Grupper och lektionstid
Deltagarna i föreningens ridskolegrupper delas in i grupper efter ålder och ridkunskap. 

Ridabonnemang/uppsägning av ridabonnemang
När Du fått plats i ett ridpass står Du normalt kvar på det från termin till termin om Du inte själv säger upp platsen. I och med att första betalningen har skett till ridskolan har ett ridabonnemang tecknats

Ridabonnemanget kan sägas upp inför höstterminen senast den 15 juni och inför vårterminen senast den 1 december.

Uppsägning sker via Academy, alt. skriftligt via mail eller post, men notera att det ska bekräftas för att vara giltigt.

Om Du vill sluta under pågående termin kan Du inte kräva pengarna tillbaka.

Du har rätt att sälja de ridtillfällen som är kvar till en annan elev under förutsättning att den klarar av att rida Ditt pass. Prata med Din ridistruktör.

Om abonnemanget sägs upp efter denna tid men innan terminsstart blir man skyldig att betala för 4 lektioner

Ridskolan reserverar sig för eventuellt byte av ridinstruktör samt att ridtiden kan bli något förändrad.

Sjukdomsfall/Sjukskriven
Om du är sjuk under en längre tid får du mot uppvisande av läkarintyg lektionerna tillgodo till nästa termin.

Betalning av ridavgift
Ridavgiften faktureras en gång per termin och skall vara HFK tillhanda senast på fakturans förfallodag.