Kvalitetsmärkt Ridskola

Utdrag från Svenska Ridsportförbundets hemsida:

För att få anslå tilläggskylten RIDSKOLA ställs speciella krav som rör personalens utbildning. Tilläggsskylten RIDSKOLA får anslås vid ridskoleanläggning, som har minst en anställd instruktör/lärare, med minst 75% tjänst och som genomgått någon av nedan uppräknade utbildningar samt att minst 50% av rid-skolans ordinarie allmänna lektioner leds av personal med lägst nedan uppräknad utbildning.

Nedanstående utbildning/diplomering berättigar till uppsättande av skylten RIDSKOLA:
Diplomerad Ridlärare
Diplomerad Ridinstruktör
Genomgången RIK III (Auktoriserad Ridlärare)
Genomgången RIK II ( Godkänd Ridinstruktör)
Högskoleutbildning med hippologisk inriktning
Motsvarande utbildning genomgången i utlandet, då instruktören har internationellt pass lägst (Level II)
Instruktör med annan utbildning och lång, väl vitsordad yrkeserfarenhet kan av Svenska Ridsportförbundets Utbildningssektion godkännas för ovanstående efter särskild ansökan och prövning.

Nedanstående utbildningar, kompletterade med 2 års yrkesverksamhet inom området, berättigar också till uppsättande av skylten:
RIK I (Ridinstruktörskurs I)
2-årigt Strömsholmsgymnasium (Godkänd Ridskoleinstruktör)
Fritidsledarelinje Strömsholm (Auktoriserad Ridskolelärare) "