Inackordering av häst

Det finns från och med hösten 2020 möjlighet att ha egen häst inackorderad på HFK. I korthet innebär detta att hästen tas om hand och är under löpande tillsyn av erfaren personal på HFK. Fördelen för ridskolan är att det kan bli fler utbildade hästar i verksamheten.

Sir Alex - en av stallets inackorderingar

Sir Alex - en av stallets inackorderingar

Du som hästägare behöver inte känna dig osäker på vad hästen behöver vad gäller hälsa eller utbildningsbehov. Du slipper också att själv svara för daglig tillsyn, mockning, in- och utsläpp, fodring och skötsel, vilket normalt krävs då man har egen häst. 
 
Du rider din egen häst ”x” antal timmar självständigt enligt det alternativ du valt samt utöver det även på dina ridskolelektioner. Du har möjlighet att disponera hästen hur du vill två helger per månad för att exempelvis delta på tävlingar.

Det finns fyra olika avtal att välja på. I korthet innebär dessa att HFK disponerar hästen upp till: 8, 10, 12 eller 15 timmar per vecka för ridskolans lektioner.

Ett inackorderingsavtal är bara möjligt att teckna för medlemmar i HFK. En förutsättning är att det ska finnas ett behov hos HFK. Hästen/ponnyn behöver också bedömas vara lämplig och HFK har beslutsrätt i detta.

Vid intresse, maila till ridskola@halmstadsfaltrittklubb.se