Hippocrates Academy

På Halmstads Fältrittklubb använder vi ett administrativt system från Hippocrates, som ska förenkla vår vardag samt ge dig som elev och licensryttare ett mervärde då du kan hantera dina lektioner, fakturor och mycket annat i vår nya medlemsportal.

Som elev till ridskolan, licensryttare eller målsman måste du logga in i vår medlemsportal och uppdatera er personliga information samt godkänna avtalet som du har med HFK ridskola.

När du godkänt avtalet så hittar du länken till din personliga information längst upp till höger - klicka på ditt namn och välj “Inställningar”. Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på knappen som det står “Spara grundinformation” på. Tänk på att e-postadress och mobiltelefon är viktiga uppgifter som vi måste ha för att kunna nå dig. Personnummer (inkluderande de fyra sista siffrorna) måste vi ha för att du skall vara försäkrad under din tid i föreningen.

Detta är också viktigt för dig som licensryttare och som ideellt arbetande i föreningen.

Om du märker att “Spara grundinformation” knappen inte går att klicka på, så beror det på att ditt lösenord behöver uppdateras då det är för svagt, eller att det inte är ändrat från det lösenordet som vi har satt för dig. Ändra lösenordet så kommer du kunna spara dina uppgifter.

Inloggning

Du loggar in via Academy Inlogg.

Som användarnamn skriver du in din mejladress (samma mailadress som du fick detta mail på)
Lösenordet är: HFK1234
Och slutligen skriver du in bolagskoden som är: HFRK

Varför vi inför Academy

Föreningens (speciellt ridskolans) administration har under de senaste åren haft behov av en uppgradering då tiden som lagts ner på medlemsadministration (elever och licensryttare), fakturering och bidragsansökningar har tagit mer och mer av personalens tid. Det har också varit svårt att få fram statistik på lektionsgrupper, hästar och hur ridskolans ekonomi utvecklats.

Vid frågor om systemet går det bra att kontakta personalen på ridskola@halmstadsfaltrittklubb.se

Fördelar med Academy

Med Academy kommer många av ridskolans administrativa uppgifter att förenklas, såsom:

• Medlemsadministration
• Fakturering av medlemskap och ridlektioner
• Planering av lektionsgrupper och schemaläggning
• Tidrapportering för personalen
• Journalsystem för hästar och händelser relaterade till varje häst
• Digitala foderstater
• Automatiska funktioner för LOK stöd och kopplingar till IdrottOnline (medlemsregister)

Ytterligare mervärden är att vi kan följa antalet ridpass som varje ridskolehäst gör och därmed kan vi följa ridsportförbundets rekommendationer om hästarnas gångtid per dag och vecka.