Hippo Academy

På Halmstads Fältrittklubb använder vi nu ett administrativt system från Hippocrates, som ska förenkla vår vardag samt ge dig som elev och licensryttare ett mervärde då du kan hantera dina lektioner, fakturor och mycket annat i vår nya medlemsportal.

Som elev till ridskolan, licensryttare eller målsman måste du logga in i vår medlemsportal och uppdatera er personliga information samt godkänna avtalet som du har med HFK ridskola.

När du godkänt avtalet så hittar du länken till din personliga information längst upp till höger - klicka på ditt namn och välj “Inställningar”. Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på knappen som det står “Spara grundinformation” på. Tänk på att e-postadress och mobiltelefon är viktiga uppgifter som vi måste ha för att kunna nå dig. Personnummer (inkluderande de fyra sista siffrorna) måste vi ha för att du skall vara försäkrad under din tid i föreningen.

Detta är också viktigt för dig som licensryttare och som ideellt arbetande i föreningen.

Om du märker att “Spara grundinformation” knappen inte går att klicka på, så beror det på att ditt lösenord behöver uppdateras då det är för svagt, eller att det inte är ändrat från det lösenordet som vi har satt för dig. Ändra lösenordet så kommer du kunna spara dina uppgifter.

 

Inloggning

Du loggar in via Academy Inlogg.

Som användarnamn skriver du in din mejladress (samma mailadress som du fick detta mail på)
Lösenordet är: HFK123
Och slutligen skriver du in bolagskoden som är: HFRK

Varför vi inför Academy

Föreningens (speciellt ridskolans) administration har under de senaste åren haft behov av en uppgradering då tiden som lagts ner på medlemsadministration (elever och licensryttare), fakturering och bidragsansökningar har tagit mer och mer av personalens tid. Det har också varit svårt att få fram statistik på lektionsgrupper, hästar och hur ridskolans ekonomi utvecklats.

Fördelar med Academy

Med Academy kommer många av ridskolans administrativa uppgifter att förenklas, såsom:

• Medlemsadministration
• Fakturering av medlemskap och ridlektioner
• Planering av lektionsgrupper och schemaläggning
• Tidrapportering för personalen
• Journalsystem för hästar och händelser relaterade till varje häst
• Digitala foderstater
• Automatiska funktioner för LOK stöd och kopplingar till IdrottOnline (medlemsregister)

Ytterligare mervärden är att vi kan följa antalet ridpass som varje ridskolehäst gör och därmed kan vi följa ridsportförbundets rekommendationer om hästarnas gångtid per dag och vecka.

När Academy införs kommer vi också att ändra i lektionsplanering för ridskolan. Ändringar görs för att förbättra lektionerna och ge mer tid för hästarna mellan ridpassen. Varje lektion är nu 60 minuter lång och inkluderar 15-20 minuter i stallet med förberedelser (tränsa och sadla) och avslut. Ridinstruktörerna kommer att vara med i stallet före och efter lektionen och hjälpa till. Vi hoppas också minska förseningar på lektionerna med denna ändring. Priserna på lektionerna harmoniseras och blir mer eller mindre oförändrade i relation till ridtiden, Juniorpass 185 SEK och Seniorpass 205 SEK per lektion. Inga prisjusteringar i specialgrupperna.

Ridskolan har ca 350 uppsittningar per vecka och vi ber er ha förståelse för att vi inte kan behålla samma lektionstider och grupper för alla elever under den kommande terminen. Vi har gjort vårt bästa för att bibehålla grupper och tider så långt det går.

 

Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken

Från vårterminen 2020 följer ridskolan utbildningsmodellen ”Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken”. Denna modell bidrar till en logisk följd av utbildningsnivåer, både teoretiska och praktiska, som ridskolan vill erbjuda eleverna. Modellen syftar till att skapa en god grund för eleven i både hästkunskap och ridning oavsett ambitionsnivå. Oavsett om man vill motionera på sin fritid, tävlingsridning på önskvärd nivå eller att i framtiden kunna söka en yrkesutbildning inom hästnäringen. Vid ett eventuellt byte till annan ridskola blir det enkelt att beskriva elevens utbildningsnivå.

Utbildningsmodellen syftar även till att ge våra instruktörer en samsyn och röd tråd i undervisningen. Det ska underlätta för vikarier att gå in vid eventuell sjukdom av ordinarie ridinstruktör.

Mer information om utbildningsmodellen hittar du här på hemsidan under Utbildningsplan.

Om det är någon som har ytterligare frågor på det nya systemet eller har problem att använda det så tveka inte att kontakta Frida Göransson (Verksamhetschef) eller Patrik Bloemer (ledamot i styrelsen).

Frida Göransson
Verksamhetschef
info@halmstadsfaltrittklubb.se

Patrik Bloemer
Ledamot i styrelsen
patrik@bloemer.se