Valberedningen 2021

Lovisa Aldrin

Ordförande

Boel Abelson-Crossley

Annika Bengtsson

Göran Fagerström

Sarai Palmlöf