Styrelse 2023

Vill du kontakta styrelsen? Skicka e-post till styrelse@halmstadsfaltrittklubb.se eller kontakta någon av personerna nedan.

Viki Ledel

Viki Ledel

Viki Ledel

Ordförande

Martina Irdal

Vice ordförande

Victoria Arvidsson

Sekreterare
Hanna Karlsson

Hanna Karlsson

Hanna Karlsson

Kassör
Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Ledamot

Malin Andersson

Ledamot
  • Tel: 0736 97 57 18

Alice Rydne

US-representant

Charlotte Bergenstam

Suppleant

Malin Andersson

Suppleant