Styrelse 2020

Marie Osbeck

Ordförande

Sponsorsgruppen samt Kommunikations- & Marknadsföringsgruppen.

Pernilla Strutz

Kassör

Arbetsgivargruppen samt Sponsorgruppen.

Anna Mörner

Utbildningsansvarig och Ridskolegruppen.

Jan Stenberg

Tävlings- & Funktionärsgruppen samt Anläggningsgruppen.

Maria Ljungnér

Arbetsgivargruppen.