Styrelse 2020

Marie Osbeck

Ordförande

Sponsorsgruppen samt Kommunikations- & Marknadsföringsgruppen.

Pernilla Strutz

Kassör

Arbetsgivargruppen samt Sponsorgruppen.

Anna Mörner

Utbildningsansvarig och Ridskolegruppen.

Desirée Bik

Anna-Karin Karlsson

Tommy Göransson