Arbetsgrupper

Föreningen är organiserad i sektioner (arbetsgrupper) som med styrelsen ansvarar för föreningens utveckling.

Syftet är att göra det mer attraktivt att vara delaktig i föreningens utveckling som ledamot i styrelsen eller i arbetsgrupper. Organisationen med sektioner (grupper) ger ökade möjligheter att utveckla olika verksamheter få fler personer att ta på sig ledaruppdrag och ge medlemmarna möjlighet till tydligt avgränsade ansvarsområden.

Det är viktigt att öka klubbkänslan och få medlemmarna att ställa upp på varandra!

Vid rekrytering till styrelse samt personal skall attityd vara en viktig del i beslutsunderlaget.

Följande grupper är aktiva:

- Anläggning - Ridskola
- Arbetsgivare - Sponsorer
- Cafeteria - Tävling
- Funktionärer  
   

I vår presentation av vår styrelse står det angivet vilken grupp en styrelseledamot är aktiv inom.