Organisation

Mellan föreningens årsmöten och ev. extra allmänna medlemsmöten leds föreningen av en förtroendevald styrelse.

Styrelsen

Styrelsen i Halmstads Fältrittklubb är ideellt arbetande och utan arvodering, den ska arbeta utifrån föreningens stadgar – svara för dess verksamhet, verka för dess framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse.

Styrelsens uppdrag är att säkerställa att verksamhetsplaneringens inriktning följer beslutad målsättning, vision och strategi.

Styrelsen ansvarar även för:
- Personalfrågor och arbetsmiljö.
- Arbetsgruppernas (tidigare sektionernas) verksamhet.
- Ledarguiden. 

Styrelsemöten hålls normalt var fjärde vecka och utöver ordinarie styrelsemöten brukar det ske en en Utvecklingshelg tillsammans med Ungdomssektionen samt Verksamhetschefen, i samarbete med SISU för att arbeta med vision, kärnvärden och handlingsplan.

Organisation

Föreningen är organiserad i sektioner (grupper) med styrelsen som ansvarar för föreningens utveckling.

Föreningens organisation skall sträva efter att utveckla föreningens verksamheter och tydliggöra ansvarsområden.

Syftet är att göra det mer attraktivt att vara delaktig i föreningens utveckling som ledamot i styrelsen, sektioner eller arbetsgrupper.

Organisationen med sektioner (grupper) ger ökade möjligheter att utveckla olika verksamheter få fler personer att ta på sig ledaruppdrag och ge medlemmarna möjlighet till tydligt avgränsade ansvarsområden. Det är viktigt att öka klubbkänslan och få medlemmarna att ställa upp på varandra.

Vid rekrytering till styrelse samt personal skall attityd vara en viktig del i beslutsunderlaget.

Vision

Halmstads Fältrittklubb skall vara det naturliga valet för dig med häst- och ridsportintresse, en ledande förening inom utbildning och tävling.

Vi vill erbjuda en inspirerande och inkluderande miljö, där kunskap, samarbetsförmåga, ansvarskänsla, och respekt för medmänniskor och djur utvecklas.

 

Kärnvärden

Gemenskap
Vi ser vårt gemensamma hästintresse som grunden i vår förening – alla medlemmar skapar ett stort värde för varandra och för helheten.

Kunskap
Vi skall verka för utveckling och hög kompetens hos alla medlemmar. Våra hästar skall vara välmående och välutbildade.

Engagemang
Vi är beroende av alla medlemmars vilja att med glädje engagera sig. Tillsammans gör vi skillnad!

(Vision och kärnvärden framarbetade av Styrelsen tillsammans med US och Verksamhetschef, i samarbete med SISU 2019.)