Varmt välkomna till vårterminen på HFK!

De som rider på fredagar och lördagar kommer att börja sin termin redan den 8 respektive 9 januari p g a att de annars skulle missat ett lektionstillfälle under midsommarhelgen. Övriga dagars ridgrupper börjar terminen veckan efter, med start måndagen den 11 januari.

Lektionsplaneringen är i år ovanligt arbets- och tidskrävande då restriktioner och råd för att minska smittspridningen förändras efterhand, i takt med att smittspridningen ökar i samhället.

Därför håller ridlärarna fortfarande på att pussla med lektioner och framför allt rutiner för att säkerställa att ridskolans verksamhet kan fortsätta på ett säkert och bra sätt. De flesta av er kommer att rida i samma grupper och på samma tider som i höstas. (Det kan kanske bli senarelagt med 10 – 25 minuter mot höstens tider eftersom vi kommer att lägga in förberedelsetid mellan de olika lektionerna.)

De som får lite större förändringar när det gäller sina lektioner kommer att bli kontaktade av sina ridlärare, om det inte redan har gjorts.

Det är viktigt att vi alla fortsätter att hjälpas åt med att minimera smittorisken vad gäller covid-19, läs mer HÄR.

Ett mail med utförligare information kommer inom kort att skickas ut via Hippocrates till samtliga ridskoleelever.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Tävlingar & Evenemang … 2020-05-04
Klubbkläder från Celeste 2019-12-01