Välkomna till Halmstads Fältrittklubb på Pay & Ride den 18 oktober för ponny och häst

Rid valfritt dressyrprogram upp till MSV:B på 40/60 m bana, ange program i meddelande till arrangör i TDB.

Endast en domare oavsett program. Domare: Tytti Kuylenstierna.

Framridning: Inomhus. Tävlingsbana: Inomhus KLASS 1 Kortbaneprogram (Går först), KLASS 2 Långbaneprogram.

Kostnad: 200 kr. Sista anmälningsdag 15 oktober (Efteranmälan i mån av plats). Sista dag för avanmälan är 15 oktober, därefter återbetalning av anmälningsavgift enbart mot veterinärintyg eller läkarintyg.

Betala via Swish den 15 oktober till: 1235683164 (Märk betalning med 18 oktober + ryttare & hästens namn)

Du räknar själv ditt protokoll, hämtas vid anvisad plats. Preliminära startlistor på online.equipe.com den 16 oktober.

Vi kommer dela in startfältet enligt restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Enklare utbud i cafeteria finns på plats. Rosett finns att köpa (Swish) på plats.

Bara en medhjälpare per ekipage. Vaccinationer ska vara fullständiga och vi ber er som har hästar registrerade i TDB att kontrollera mot passet. Självklart deltar du bara om du är helt frisk. Respektera avstånd och andra gällande regler.

Anmäl i TDB, sök arrangemang Halmstads Fältrittklubb. Frågor till: Ulrika Bernet 070-841 72 43 ulrikarb@hotmail.com

Kommentarer