Ridskolestart är fredag vecka 32

Höstens lektioner börjar fredag 12/8 för att alla ska ha lika många lektionstillfällen under hösten dvs 19 st sammanlagt.

Fredags och lördagsgrupperna börjar höstterminen en vecka innan dvs vecka 32 och de andra grupperna börjar vecka 33. Så gjorde vi även på vårterminen för att alla ska få lika många ridtillfällen. Höstterminen avslutas torsd 22/12, vecka 51. Fredags och lördagsgrupperna har sina sista ridtillfällen under vecka 50.

Varmt välkomna till en hösttermin på HFK.

Kommentarer