Årsmöte för en ny styrelse 2023!

Mötet hålls fysiskt vid Halmstads Fältrittklubb och medlemmar som har fyllt 15 år och som betalt sin medlemsavgift för 2022 och/eller betalt in sin medlemsavgift minst 30 dagar innan årsmötet 2023 har rätt att rösta.

Kommentarer