Uppskjuten kurs i teoretisk hästkunskap

Den teoretiska fortsättningskursen om hästkunskap är uppskjuten

Den teoretiska fortsättningskursen om hästkunskap som skulle ha startat den 15 januari 2022 är uppskjuten på grund av den ökade smittspridningen av Covid-19.

Kursen kommer att anordnas vid senare tillfällfällen.

Kommentarer