Vill du hjälpa till under julhelgen?

Stalltjänst under julhelgen

Då våra hästar vill ha mat och bli omskötta även helgdagarna under julen
kommer det finnas möjlighet att hjälpa till med detta. Som tack för hjälpen
hälsar hästarna att du får rida en tur på någon av dem.

Det gäller följande dagar 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/1


Ni kan välja förmiddag eller eftermiddag och följande skall göras:


Förmiddag två personer:
8.00 Fodra
9.00 Släppa ut hästarna
10.00 Mocka och packa höpåsar
12.00 Ta in din häst göra ordning och rida

Eftermiddag två personer:
13.30 Fodra
14.00 Ta in hästar
15.00 Sopa, städa och packa höpåsar
16.00 Göra ordning och rida din häst
17.30 Fodra släck och lås

Du behöver vara minst 18 år eller jobba i team med en vuxen. Du får önska häst
men de kommer fördelas så att alla hästar också får julvila.
Tydliga instruktioner om vad som skall göras kommer finnas anslaget i stallet.


Prata med din ridlärare eller maila ridskola@halmstadsfaltrittklubb.se ange
vilken dag och vilken häst du önskar rida. (gärna tre önskemål)

Kommentarer