Skarpare rutiner för ridskolan p g a covid-19-läget

För att ha en smittsäker miljö i stallet behöver vi hjälp av er som rider. Det är en förutsättning för att kunna fortsätta att bedriva ridskola även under de svåra omständigheterna med en omfattande samhällsspridning av corona-viruset.

Besök av andra än elever på HFK:s anläggning måste tyvärr upphöra tills corona-situationen har förbättrats.

Här nedan finns listan på vad du som elev ska tänka på när du är i stallet:

Detta gäller för alla som kommer till ridskolan / HFK:s anläggning

 • Kom max 20 minuter före din lektion, rid och lämna sedan så fort som möjligt.
 • Bara du som är elev får komma till ridskolan. Ta inte med familjemedlemmar eller kompisar och kom inte till ridskolan när du inte har lektion.
 • Håll alltid minst två meters avstånd till varandra – visa hänsyn! Detta gäller även framför tavlorna som visar fördelning av lektionshästar.
 • Det får bara vara EN person i sadelkammaren åt gången. Lämna så fort du kan så att nästa elev kan komma in.
 • Det får bara vara EN person i hästens box.
 • Om du inte kan iordningställa hästen själv får du ha EN medhjälpare i stallet/boxen och då bara under tiden för iordningställandet. 
 • Om du måste ha en ledare under ridlektion får du ha EN medföljare.

Läktardelen i ridhusen är avstängd - ingen får sitta på läktaren. Däremot är några läktargångar i Glas öppna för den som behöver få kontakt med ridläraren. Var noga med att hålla avstånd där!

Cafeterian är avstängd men handikapptoaletten och entrén är tillgängliga.

Markeringar kommer att finnas på exempelvis golvet i stallet för att påminna om två-meters-avståndet.

Tänk också på:

 • Om du har sjukdomssymtom, även lindriga sådana, ska du stanna hemma och inte komma till ridskolan!
 • Byt om hemma, använd inte gemensamma omklädningsrum.
 • Hosta eller nys i armvecket samt ta inte i hand eller krama varandra.
 • Rid med handskar.

Tack för er förståelse och ert samarbete, tillsammans motverkar vi spridningen av covid-19!

 

HÄR hittar du Svenska Ridsportförbundets information angående COVID-situationen. 

Kommentarer