Ny styrelse för Halmstads Fältrittklubb

Den 13 februari var det årsmöte för föreningen, på plats i ridhuset Glas, och en ny styrelse valdes.

Lite kylslaget i Glas

Lite kylslaget i Glas

Föreningen har en ny ordförande, Madeleine Elb, som varit del av styrelsen under 2021, då som suppleant. "Vi ser fram emot det kommande året och vi ska fortsätta vårt idoga arbete för föreningen, tillsammans med er medlemmar. När vi hjälps åt kan vi uträtta storverk!", hälsar Madeleine Elb, i spetsen för den nya styrelsen.

Den nya styrelsen består av:

 • Madeleine Elb, ordförande
 • Viki Ledel, vice ordförande
 • Hanna Karlsson, kassör
 • Ebba Werner, sekreterare
 • Anders Fredriksson, ledamot
 • Victoria Arvidsson, ledamot (ny)
 • Stina Sjöholm, US‐representant (ny)
 • Josefine Granroth, suppleant (ny)

(en suppleant-plats är vakant)

Årsmötet riktar ett stort tack till de avgående styrelsemedlemmarna Tommy Göransson (f d ordförande), Anna Mörner, Dessi Bik, Anna-Karin Karlsson och Emanuel Granroth.

2022 - ett år med jubileum och nya möjligheter

Den nya styrelsen - från vänster Hanna Karlsson, Ebba Werner, Viki Ledel, Josefine Granroth, Victoria Arvidsson, Madeleine Elb och Anders Fredriksson

Den nya styrelsen - från vänster Hanna Karlsson, Ebba Werner, Viki Ledel, Josefine Granroth, Victoria Arvidsson, Madeleine Elb och Anders Fredriksson

Precis innan årsmötet inleddes fick medlemmarna höra när Anki Yngve intervjuade 2021 års styrelse om vad som hänt under året och vad som är på gång 2022. Det är mycket som är positivt och går åt rätt håll:

 • Förra årets ekonomiska resultat har vänts från minus till plus, tack vare väl genomförda tävlingar och hårt ideellt arbete
 • Flera nya hästar har köpts in
 • Klubbens sponsorsatsning har gett resultat och det finns tre guldsponsorer och fler på väg in
 • Guldsponsringen är en del av jubileumsåret - föreningen fyller 100 år i år - hör av dig till styrelsen om du vill vara med och planera ett härligt firande!
 • Och sist men inte minst: när corona-restriktionerna lyfts kan vi åter träffas på anläggningen utan att hålla en hästlängds avstånd.

Vi ses på HFK!

Tack till avgående styrelsemedlemmarna Tommy Göransson, Dessi Bik och Anna Mörner!

Tack till avgående styrelsemedlemmarna Tommy Göransson, Dessi Bik och Anna Mörner!

Peter Gårdestedt, RF-SISU, som ledde årsmötet och Madeleine Elb, ny ordförande för HFK

Peter Gårdestedt, RF-SISU, som ledde årsmötet och Madeleine Elb, ny ordförande för HFK

Kommentarer