Ny styrelse för Halmstads Fältrittklubb

Söndagen den 28 februari höll Halmstads Fältrittklubb ett digitalt årsmöte och en ny styrelse valdes inför verksamhetsåret 2021.

Välbesökt årsmöte och ny styrelse

Trots att årsmötet i år var digitalt var uppslutningen ovanligt stor - drygt 60 medlemmar deltog.

Den nya styrelsen består av tio personer, varav fyra finns kvar från 2020 års styrelse, och leds av Tommy Göransson.

– Jag ser fram emot att få leda verksamheten under 2021 och fortsätta det utvecklingsarbete som föregående styrelse startat upp, säger klubbens nye ordförande Tommy Göransson som tidigare varit ledamot i styrelsen.

Förutom valet av ny styrelse klubbades även nya stadgar utifrån Svenska Ridsportsförbundets nya typstadgar. Klubbens ekonomi, som på grund av corona drabbats av inkomstbortfall likt många andra föreningar, diskuterades. Att förbättra klubbens ekonomi blir en viktig uppgift för den nya styrelsen.

Den avgående styrelsen, som lagt ner mycket tid under ett besvärligt verksamhetsår, avtackades. Flera av föreningens medlemmar uttryckte sitt stöd för den nya styrelsen och erbjöd sig att hjälpa till i verksamheten under 2021.

Planer för 2021

Styrelsen kommer att arbeta för att stärka tävlingsverksamheten samt fortsätta att utveckla ridskoleverksamheten.

2021 blir ett spännande år med tävlingar för både barn/ungdomar och yrkesverksamma ryttare. Tanken var att starta upp den nya tävlingen Halmstad Spring Show den 27-28 mars, en tävling som riktar sig mot ungdomar. Dessvärre kan den inte genomföras, på grund av nyligen införda restriktioner med tävlingsstopp för barn/ungdomar under mars månad. Klubben undersöker dock möjligheterna att ha ett sådant arrangemang även på hösten, för att på sikt ha hopptävlingar för ponny både vår och höst.

Youngsters of Halmstad, där yrkesverksamma ryttare tävlar, planeras att genomföras helgen 9-11 april, givet att restriktionerna vad gäller corona inte skärps ytterligare.

 – En annan viktig uppgift för styrelsen är att skapa möjligheter för gemenskap på vår anläggning, så fort pandemin är över. Det är något många av oss verkligen längtar efter, berättar Tommy Göransson.

– Vi vill engagera fler medlemmar i föreningens verksamhet genom att bjuda in till aktiviteter och att vara tydliga med vilken hjälp som behövs i föreningen. Tillsammans gör vi skillnad!

Kommentarer