Möte tävling och event, 9 maj

10 maj hölls möte ang tävling och event.

Tommy Göransson och Marie Osbeck inledde mötet med att välkomna och beskriva tanken med mötet.

  • Tanken med mötet: ta till vara på allt positivt engagemang i klubben.
  • Främja hästsporten genom att skapa evenemang och tävlingar.
  • Styrelsen är mån om att satsa på tävlingsverksamheten. Den är en naturlig del av en levande klubb. Styrelsen har tvingats att lösa många akuta frågor den här första tiden, men ser att tävlingsverksamheten är en viktig del av klubben som måste komma igång på ett bra sätt.
  • Covid-19 ställer särskilda krav som vi behöver ta hänsyn till.
  • På både kort och lång sikt är ambitionen att få fram en hållbar organisation och ett arbetssätt som är genomförbart och hållbart.
  • Vi som samlats idag är en startgrupp. Alla medlemmar är välkomna att bidra!

    Se kompletta anteckningar från mötet via nedan länk.

    Stort tack för visat intresse och engagemang, nu kör vi! 

Kommentarer