Information till medlemmarna på HFK

Vid uppstarts mötet för Tävlingar och Event som hölls den 9 maj så startades det upp två grupper som börjat jobba mot Hoppning respektive Dressyr.

Dessa grupper skapades som ett snabbt sätt att starta upp arbetet och efterhand som fler anmäler sitt intresse kommer grupperna att efter behov kompletteras/utökas.

Vad har då skett?

- Dressyrgruppen har haft två möten på HFK, den 20 samt den 30 maj. På mötena bestämdes det att de ska försöka anordna en Pay´n Ride antingen på helgen den 11-12 juli eller på helgen den 18-19 juli. (Exakta dagar är inte beslutade) Förfrågningar till domare har gått ut. Öppna klasser om möjligt. Nästa möte med dressyrgruppen sker någon i veckan den 8 – 14 juni.

-Dessutom har man pratat om planeringen för nästa år eftersom ansökningar till SRF ska vara inlämnade i början av hösten.
-Mer aktiviteter kommer att presenteras efterhand.

Deltagare just nu:
Margareta Norgren, Helena Kvint, Ulrika R Bernette, Tilda Göransson

- Hoppgruppen har haft ett möte på HFK den 30 maj. De planerar för att genomföra en regional/lokal hopptävling som ev. ska sträcka sig över tre dagar helgen den 24-26 juli. De preliminära planerna är att ha Ponny klasser på fredagen och klasser för häst på lördag & söndag. Nästa möte med hoppgruppen blir på HFK lördag den 6 juni på eftertermiddagen.
-Även där kommer planeringen inför nästa år att påbörjas.
-Mer aktiviteter kommer att presenteras efterhand.

Deltagare just nu:
Monica Lorenzson, Jan Stenberg, Anna-Karin Karlsson, Emily Karlsson, Frida Ljungstrand, Annika Bengtsson, Lovisa Aldrin.

Naturligtvis är inget ovan fastställt ännu då det återstår mycket att göra, inte minst med hänsyn till Covid 19 situationen som råder. Ni som har tankar och idéer, kontakta någon i grupperna ovan!
Det planeras för fullt för en utbildningsfas vad gäller funktionärers poster där allt från att stå på framhoppningen till utbildning i systemet Equipe kommer att ingå.
Så fort det är möjligt kommer de funktionärsposter som behövs för att genomföra tävlingarna att läggas ut på hemsidan i ett bokningssystem. Mer info om detta kommer efterhand.

Kommentarer