Godkännande från Länsstyrelsen

Äntligen har HFK nu fått det godkännande från Länsstyrelsen som vi alla väntat på!

De brister som tidigare funnits har åtgärdats och Länsstyrelsen bedömer att HFK därmed uppfyller de krav som ställs enligt djurskyddslagen.

Alla ridelever hälsas varmt välkomna till terminsstarten!

Kommentarer