Föreningsarbetet på HFK

Vi i styrelsen vill framföra att vi alltid är intresserade av att ha en dialog med er medlemmar för att tillsammans skapa vägen framåt för HFK som förening.

Vi vill också informera dig som medlem om hur vi avser att jobba framöver och i stora drag berätta hur viktigt vi tycker att det är att HFK är en klubb för alla medlemmar oavsett om man rider HFK:s hästar eller om man rider egna hästar. Mer information kommer att delges efterhand på hemsidan.

För att kunna bedriva vår ridskole- och tävlingsverksamhet med hög kvalité till en rimlig kostnad utförs mycket av arbetet i föreningen ideellt. HFK är beroende av aktiva och engagerade medlemmar för att klubben ska fungera och fortsätta att utvecklas!

RIDSKOLAN ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att utveckla sitt intresse för hästar och ridning. Den ger en stor grupp människor en meningsfull fritid. Till Ridskolan hör utbildningsverksamhet, handikappridning, ridläger, kurser, clinics och fritidsverksamhet.

TÄVLINGSVERKSAMHETEN ger tävlingsintresserade ryttare möjlighet att tävla. HFK har ambitionen att utveckla verksamheten ytterligare vad gäller kvalité och utbud. Tävlingar ger ett fokus på träning till häst, skapar samhörighet samt ger förebilder även för de som inte tävlar. Tävlingar ger intäkter för klubben och synliggör vår verksamhet. Det är dessutom roligt och lärorikt att hjälpa till som funktionär.
HFK ska arbeta för att i sin verksamhet och på HFK:s anläggning på olika sätt skapa ett mervärde för alla som är medlemmar i HFK. Vi är därför beroende av en fungerande verksamhet både för tävlingsverksamhet så väl som ridskola.
De som på årsmöte av HFK:s medlemmar har valts till olika funktioner i klubben har ett ansvar att företräda medlemmarna och hålla dessa väl informerade om vad som händer på HFK. Om behov och möjlighet finns bör beslut som rör HFK på olika sätt förankras hos medlemmarna i så stor utsträckning som möjligt. Vissa beslut styrs av lagar och regelverk och då blir det snarare fråga om att se till att hålla er som medlemmar informerade.

Alla medlemmar kan inte få sin personliga vilja igenom på HFK men alla ska ha rätt att framföra förslag och synpunkter och dessa ska behandlas på ett professionellt sätt. I en förening råder demokrati så i de fall röstning genomförs så är det majoritetsbeslut som gäller vilket man som medlem måste förstå och acceptera. Föreningsdemokrati innebär både rättigheter och skyldigheter för alla oss medlemmar.
Alla medlemmar ansvarar för att eventuella diskussioner om hur verksamheten på HFK sköts förs på ett sakligt sätt och att god ton följs och respekt visas även för de som har andra åsikter.

HFK ska alltid arbeta för att alla medlemmar i grunden ska ha samma förutsättningar!

Hälsningar, Halmstad Fältrittklubbs styrelse

Kommentarer