Dags att nominera till styrelsen

I början av 2021 är det årsmöte och valberedningen arbetar för fullt med att ta fram ett förslag till styrelse.

Vet du någon som skulle kunna bidra i klubbens styrelsearbete - du själv eller någon annan?

Vi önskar särskilt personer med erfarenhet/intresse av ekonomi, anläggning och tävlingsverksamhet.

Nomineringar skickas via e-post till lovisa.aldrin@gmail.com senast 10 januari.

Tips och förslag är mycket välkomna så tveka inte att höra av dig!

 /Valberedningen

Kommentarer