Integritetspolicy

Halmstads Fältrittklubb (HFK) samlar in personlig information i form av för- och efternamn, email, telefonnummer, på medlemmar i syftet att vi i framtiden ska kunna kontakta personer kring relevanta, evenemang, nyheter, eller annat som kan vara av värde för individer kopplat till vår verksamhet.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven på föreningen förändras något.

Du som medlem får fler rättigheter om hur dina personuppgifter hanteras.

Begäran av registerutdrag

HFK värnar om individers personliga integritet och det finns alltid en möjlighet att avregistrera sig från våra utskick.
För att få ut vilken information vi samlat på Dig kan du får registerutdrag läs mer…

HFK delar aldrig personuppgifter vidare till tredje part i marknadsföring- eller försäljningssyfte. Det kan förekomma att HFK delar information vid uppdrag där vi har behov att involvera specifika organisationer, som i sådana fall görs med explicit tillåtelse av personen i fråga och berörd organisation.

Med anledning av dessa förändringar arbetar vi med att kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy.

Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.