Medlem i Halmstads Fältrittklubb

Halmstads Fältrittklubb är som dom flesta föreningar i Sverige ideell. Det betyder att alla medlemmar måste hjälpas åt för att föreningen ska fungera och vi ska fortsätta hålla nere kostnader och hjälpa vår aktiva. Det kan göras på fler olika sätt, vissa klubba säljer Bingolotter på helger, sälja kakor, New Body och andra gör inventering i stora butikskedjor mm. Vi på HFK har valt att göra tävlingar på vår fina anläggning, och där är du som medlem väldigt viktigt.

Att vi gör bra tävlingar ger även mycket tillbaka till hela ridklubben. Till tävlingsverksamheten kan vi investera i bättre utrustning för att göra ännu bättre tävlingar. Till ridskolan kan vi investera i tex nya hästar, sadlar och annan utrustning som behövs.

Det ena ger det andra och blir allra bästa när vi alla har hjälpts åt att göra det tillsammans.

Från och med 1 januari 2020 kommer alla medlemmar att sättas upp som funktionärer på tävlingar under året. Vi har tagit fram ett funktionärs schema som ligger på hemsidan där alla våra tävlingar och andra aktiveter kommer att finnas med.

Du har själv möjlighet att t.o.m 29 februari själv välja vilka tävlingar och vilka pass du vill ha. Har du ej valt själv till dess blir du tilldelad en plats där du behövs. Det är upp till varje medlem att själv hålla reda på när den ska vara funktionär. Behöver du behöver byta pass med någon så får du själv hitta en ersättare och meddela detta till funktionärsansvarig.

Du kommer att få poäng för dina timmar, dom kan du byta mot andra aktiveter, se separat lista. Hur många funktionärspoäng du har kommer du att kunna se på schemat.

Vid övriga frågor och angående funktionärsarbetet maila till arbetsinsats@halmstadsfaltrittklubb.se

Varje medlem önskas göra 8 tim (2st/pass) på vårterminen och 8 tim (2st/pass) på höstterminen. Då blir det mest lika för alla.

Det finns olika grupper som du kan välja att hjälpa till på:

• Banan
• Framhoppnig
• Insläpp
• Sekreteriat
• Domartornet
• Parkering
• Anläggning
• Cafeterian
• Uppstallning
• Städ
• Sjukvårdsgrupp
• Prisutdelning
• VIP/sponsorer
• Under 14 år

Alla har kanske inte möjlighet att hjälpa till på själva tävlingsdagen, då kan du hjälpa till innan el efter med förberedelser som t.ex bygga banan, fixa på anläggningen, hjälpa cafeterian, sponsorer mm. Tveka inte att höra av dig om du har en annan lösning som hjälper oss i föreningen.

Funktionärsgruppen