Ledarguide

Ledarguiden är en förutsättning för att föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska vara berättigade till kommunala föreningsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet (aktivitetsbidrag, spontanaktivitetsbidrag, lokalbidrag och ledarutbildningsbidrag) samt nolltaxa vid hyra av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar.

Ledarguiden är ett föreningsdokument/policydokument som klart och tydligt visar vilken värdegrund som föreningen står för, exempelvis hur er förening arbetar med Barnkonventionen och med frågor som exempelvis jämställdhet, jämlikhet, mobbing, allas möjlighet att vara med, glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet.

Dokument guidar såväl ledare, aktiva barn och ungdomar som berörda föräldrar hur de förväntas agera för att leva upp till föreningens värdegrund.

Vår Ledarguide hittar ni via länken nedan.