Inställd! Halmstadpokalen hoppning ponny 2020

Nationell/3*, regional/2* och lokal/1* tävling i hoppning ponny 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm