Förslagslåda

Här kan du som medlem lämna förslag på aktiviteter, förbättringsområden eller något annat du har idéer på gällande klubbens verksamhet.

Du kan självklart även prata direkt med personal eller styrelse.

Vi vill gärna att du fyller i dina kontaktuppgifter, så att vi kan återkomma till dig om det är något vi undrar över gällande din idé på förbättringsområde, tack!