Förslagslåda

Här kan du som medlem lämna förslag på aktiviteter, förbättringsområden eller något annat du har idéer på gällande klubbens verksamhet.

Du kan självklart även prata direkt med personal och/eller styrelse, kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan under Ridskolan/Personal alt. Klubben/Styrelsen.

Vi vill gärna att du fyller i dina kontaktuppgifter, så att vi kan återkomma till dig om det är något vi undrar över gällande din idé på förbättringsområde, tack!