Välkommen att boka manege, anläggning, tidtagning och cafeteria.

Hyreskostnader för manege, ridbanor, anläggning, tidtagning, cafeteria

Boka minst 2 veckor innan planerad aktivitet. 

Glasridhuset heldag utan cafeteria: 3000 kr.

Timpris för glasridhuset: 500 kr/tim.

Timpris för tegelridhuset: 300 kr/tim.

Cafeteria: 500 kr/dag.

Tegelridhuset heldag: 1500 kr.

Ute ridbanor grus alt gräs : 3000kr

Hela anläggningen: 5000 kr/dag.

Boxhyra utan desinficering och strö: 500 kr/ tillfälle.

Boxhyra med desinficering och strö: 1000 kr/tillfälle

Vid bokning ska det skrivas ett skriftligt avtal mellan den som bokar och vår Verksamhetschef.

All bokning sker via mejl ridskola@halmstadsfaltrittklubb.se