Anläggningsavgift

Avgiften betalas in på klubbens bankgiro: 281-2188. Skriv ditt namn och anläggningsavgift på inbetalningen. Man kan även betala via Hippocrates eller Swish.

Anläggningsavgiften gäller på samtliga av HFK:s ridbanor under förutsättning att dessa är öppna och att ingen arrangerad verksamhet förekommer. Inplanerade arrangemang och lektioner hittar du i ridskolans/anläggningens kalender HÄR.

Banornas öppettider finns att läsa på hemsidan under fliken Anläggning.

Det ligger på hyresgästens/besökarens ansvar att följa HFK:s säkerhetsregler, dessa finns på hemsidan under fliken Anläggning

Träningshinder finns och får utnyttjas, men skall efteråt tillbaka till avsedd plats. Man måste mocka efter sig när man ridit!

Årsavgift (löper fr.o.m. 1/1-31/12 2023) 1800 kr/år för medlem

Årsavgift (löper fr.o.m. 1/1-31/12 2023) 2500 kr/år för  icke medlem

 

Kvartal 750 kr för medlem, 1000 kr för icke medlem

 

Extra häst ( inom samma familj, boende på samma adress) 300 kr/år


Enskilt tillfälle medlem 100 kr/gång/medlem, 150 kr ej medlemÖppettider för banorna är: 08.00-21.00


Utan anläggningsabonemang:
Enstaka tillfällen för medlem 100 kr/gång, icke medlem 150 kr/gång. Betalas via Hippocrates eller Swish